Telefonische kennismaking

Heb je interesse in begeleiding voor je kind, of wil je eerst afstemmen of coaching op dit moment passend is? Je kan me benaderen voor een kosteloos en vrijblijvende telefonische kennismaking van 15 minuten, zodat we kunnen bespreken wat er speelt, waar het kind tegenaan loopt en wat de wensen van ouders zijn voor het kind en voor zichzelf. 

Beide gezaghebbende ouders/verzorgers dienen toestemming te geven voor het coachingstraject. Dit geldt ook in geval van scheiding. 

Oudergesprekken

Voorafgaand aan het eerste oudergesprek stuur ik een vragenlijst. Doel hiervan is om het kind – via de ogen van ouders – beter te leren kennen. Bij het eerste oudergesprek gaan we dieper in op de hulpvraag en wensen en geef ik concreet advies waarmee je aan de slag kan in de praktijk. Ieder traject wordt afgesloten met een oudergesprek en soms kan het fijn zijn om ook halverwege een traject samen te evalueren. 

De oudergesprekken zijn zonder het kind. 

Oudergesprekken

Trajecten starten met een oudergesprek; dit is een gesprek zonder het kind. Voorafgaand aan het eerste oudergesprek vullen ouders een vragenlijst in. Bij het eerste oudergesprek bespreken we deze vragenlijst, de hulpvraag en wat ouders voor hun kind én zichzelf wensen. De aanmeldreden van ouders vormt het startpunt van de sessies, waarbij vervolgens de klachten en wensen van het kind leidend zijn in de verdere begeleiding, met andere woorden: het kind is de cliënt. Na elke vijf sessies is er een tussentijds oudergesprek om de voortgang te bespreken. Ieder traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. In de oudergesprekken geef ik passende tips en advies zodat ouders beter kunnen aansluiten bij de behoeften van hun kind, er meer onderlinge verbinding komt en ze daardoor weer samen verder kunnen. 

Sessies met het kind

In de meeste gevallen komt het kind een aantal keer naar de praktijk. Spelenderwijs ontdekken we waar het kind mee aan de slag wil, waarbij het wordt gestimuleerd om zichzelf te ‘helpen’ en zelf een oplossing te vinden. Dit geeft een enorme boost voor het zelfvertrouwen. In de sessies maken we een uur plezier. Er is veel speelgoed aanwezig, zoals bordspelletjes en verkleedspullen, of we kunnen bijvoorbeeld zwaardvechten, tafelvoetballen of tekenen. Elke sessie is anders en de aanpak is altijd afgestemd op de behoeften en interesses van het kind. Het geeft veel voldoening om kinderen stralend naar buiten te zien gaan!

Bij kinderen die last hebben van overprikkeling zet ik – indien gewenst – Prikkelstorm Coachingskaarten in, waardoor zij zichzelf beter leren kennen en hun hoogsensitiviteit als kracht gaan zien. Door deze methode krijgt het kind inzicht in wat prikkels zijn, wanneer je merkt dat je overprikkeld bent en wat je kan doen bij overprikkeling. Deze werkwijze is ook bijzonder fijn voor ouders die meer inzicht willen krijgen in de gevoeligheid of sensitiviteit van hun kind. 

Daarnaast kan ik bij kinderen (en ouders) EFT (Emotional Freedom Technique, ook wel ’tapping’ genoemd) inzetten. Dit is een zeer effectieve manier om spanning in je lichaam op te ruimen. Ik vertel je er graag mee over! 

 

Sessies met het kind

Via spel en gespreksvoering krijgt het kind meer inzicht in zichzelf. Spelenderwijs ontdekt het kind waar het mee aan de slag wil, waarbij hij/zij wordt gestimuleerd om zichzelf te ‘helpen’ en zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Dit geeft een enorme boost voor het zelfvertrouwen! De begeleiding wordt ondersteund met speelgoed uit de praktijk, of bijvoorbeeld door het doen van een rollenspel, visualisatie of andere creatieve vorm. Elke sessie is anders en de aanpak is altijd afgestemd op de behoeften en interesses van het kind. Van kinderen krijg ik na afloop terug dat zij veel plezier hebben gehad, geen probleem meer ervaren of nu weten hoe daar op een andere en positieve manier mee om te gaan.

Kosten

Elke sessie (oudergesprek + sessie met kind) duurt 60 minuten en kost EUR 75,- inclusief BTW.

Afspraken dienen minimaal 24 uren van tevoren te worden afgezegd en zullen anders in rekening worden gebracht.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. 

 Op dit moment wordt coaching helaas niet vergoed door verzekeraars. 

 

Reviews

Wat anderen zeggen

Moeder van dochter (8)

Voorafgaand aan de sessie vond onze dochter het spannend om naar Jasmijn toe te gaan, want ze wist niet goed wat ze kon verwachten. Jasmijn stelde onze dochter echter onmiddellijk op haar gemak, waardoor zij elke sessie met veel plezier naar Jasmijn ging. De inzet van spel werkte voor onze dochter heel goed waardoor zij gemakkelijk met Jasmijn in gesprek raakte en na een aantal sessies geen probleem meer ervaarde. 

Als ouders hebben we het contact met Jasmijn als erg plezierig ervaren. Ze luisterde goed naar ons, waardoor wij ons gehoord en gezien voelden. Bijzonder om te merken dat zij na een aantal sessies beter in haar vel zat.  

Jongen (10)

"Het was leuk en het was goed voor me."

Moeder van zoon (6)

"Jasmijn quickly developed a great interaction with our child which made him enthusiastic about each of their sessions together. It was lovely that our child was able to talk things through with someone so friendly. Towards us Jasmijn was always understanding and helpful and we are very satisfied with how the counselling went. "